Newsletter Archive


  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/JAN-2014.jpg January 2014   The Tie Newsletter for January 2015 January 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/February2014.jpg  February 2014  The Tie Newsletter for February 2015 February 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/March-2014.jpg  March 2014 The Tie newsletter for March 2015
March 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/APR-2014_Page_1.jpg  April 2014  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/APR-2015.jpg  April 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/MAY-2014.jpg  May 2014  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/MAY-2015.jpg  May 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/JUN-2014.jpg  June 2014 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/2015-JUN.jpg   June 2015
http://www.oxhillbaptist.org/uploads/JUL-2014(1).jpg
 July 2014 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/2015-JUL-AUG.jpg   July/August 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/AUG-2014.jpg  August 2014 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/2015-SEP.jpg   September 2015
  http://www.oxhillbaptist.org/uploads/SEP-2014.jpg  September 2014 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/OCT-2015.jpg  October 2015 
 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/NOV-2014.jpg  October 2014 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/NOV-2015.jpg  November 2015 
 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/NOV-2014.jpg  November 2014    
 http://www.oxhillbaptist.org/uploads/DEC-2014.jpg  December 2014